• 1974. MaharSi, aacaarya aaor bhaaSaa. Agnipatra, 2: 23-29. (In Maithili).
 • 1975a. NaaTakak svaruup nirNay aa Maithilii naaTak. Maithilii Rangamancha 1, August. 1 : 37-45. (In Maithili).
 • 1976c. Baanglaa upanyaaser shariir : Sunil Gangopaadhyaay. (Jointly with A.K. De) Gaangeya Patra, 2 : 31-45. (in Bengali)
 • 1976d. Samaalocanaar naamtaa o aupanyaasik Satinaath BhaaduRii. Gaangeya Patra, 3 : 12-29. (In Bengali).
 • 1976e. Kavitaa kii zaruurat. Puurvagraha, 17 : 55-57. Nov-Dec. (in Hindi).
 • 1977a. Bankimcandra : Garalgaachaa o saagarmanthan. Gaangeya Patra, 4 : 38-50. (in Bengali)
 • 1977b. Saatve dashak kii banglaa kavitaa. Oraang UT­aang, Oct 2-3, : 4-21. A translation of 20 Bengali poems of 10 Bengali poets. (In Hindi)
 • 1978b. Vyaktigata Vidyaasaagar. Gaangeya Patra, 5: 36-49.(In Bengali).
 • 1978c. Saahityatattva o aalgaa cintaabhaavanaa/I. PahaRtali, 5 : 1-12. (in Bengali).
 • 1979a. Saahityatattva o aalgaa cintaabhaavanaa/2. PahaRtali, 6 : 114-120. (In Bengali).
 • 1979b. Caryaa-vaakya-vyavacched viSayak prastaav : 1/Kriyaapada. Gaangeya Patra, 7 : 54-66. (In Bengali).
 • 1982c. Saahitye parivartan (In Bengali. Translated from Lothar Lutze’s `Literary change’). Gaangeya Patra, 8 : 49-69.
 • 1987a. Kabitaar bhaaSaatattva o aajker Baanglaa Kabitaa. In Anjan Sen & U.N. Singh, eds. Kabitaar bhaaSaa. 77-97. (In Bengali).
 • 1987b. Uttar-aadhunikataa: Baangla Kabitaar Praakritaayan. Lal Nakshatra, 11.23:164-180. (In Bengali).
 • 1987c. Bhuumikaa (`Introduction’) to Upanyaaser Saahityatattva. Calcutta: Raktakarabi. 1-8. (In Bengali).